Få et Kick-off event til hallen

Find ud af, hvad der bevæger jer til et Kick-off event i hallen.

Hvad består et kick-off event af?

  • En eftermiddag eller aften, hvor alle borgere i lokalsamfundet inviteres til at bidrage med idéer til, hvordan de kommer til at bevæge sig mere.
  • Fællesspisning
  • T-shirts til alle deltagere
  • Startpakke til frivillige, der arrangerer nye bevægelsestilbud
  • Annoncering af Kick-off Event i Skive Folkeblad

Forhåbningen er, at Kick-off Eventet fører til nye måder at bevæge sig på, flere bevægelsestilbud lokalt, og at flere får lyst til at være aktive...

Publiceret 12-11-2019